Behandeling


Verwijzing, DTF

U kunt bij ons een afspraak maken met een verwijzing van uw huisarts of specialist. Sinds januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing een afspraak maken. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) genoemd.
Indien wij bij u thuis moeten komen, is een verwijzing wél noodzakelijk.


Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak beginnen we met het inventariseren van uw klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Vervolgens zal de therapeut een behandelplan met u bespreken en alvast een klein gedeelte daarvan uitvoeren. Indien nodig wordt er een vervolgbehandeling afgesproken.
Een behandeling duurt maximaal 25-30 minuten.
Volgens de richtlijnen wordt alles genoteerd in een daartoe bestemd digitaal programma.


Contact verwijzer

Wanneer het nodig is neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties.
Als de behandeling afgerond is, stuurt de therapeut een eindverslag aan de verwijzer.


Zorgmail

Verslagen, screeningsrapporten en berichten aan (huis)artsen worden zoveel mogelijk elektronisch en versleuteld, per Zorgmail verstuurd. Voor de zorgverleners die nog niet zijn aangesloten bij Zorgmail worden de brieven per post verstuurd of aan u meegegeven.
Uiteraard worden alle verslagen en rapportages vooraf met u besproken.