Praktijk


Praktijkinfo

Wij zijn een praktijk voor algemene fysiotherapie, haptotherapie, oedeemtherapie, manueeltherapie volgens Mulligan, bekkentherapie en fysiotherapie bij kwetsbare ouderen.

De praktijk is GOED TOEGANKELIJK met ROLSTOEL, ROLLATOR OF SCOOTMOBIEL en beschikt over een GROTE OEFENZAAL.

 • Bereikbaarheid

  In principe zijn we alle werkdagen open van 08.00 uur tot 18.00 uur.
  U kunt zowel persoonlijk als telefonisch een afspraak maken of vragen om informatie.
  Omdat alle fysiotherapeuten ook op andere locaties en ´aan huis´ behandelen kan het zijn dat ´s middags het antwoordapparaat aanstaat. Spreek gerust uw boodschap in, wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. E-mail beantwoorden we dagelijks.

  De eerste afspraak kan altijd binnen één of twee werkdagen gemaakt worden, indien wenselijk.

 • Missie

  ´LEVEN IS BEWEGEN´

  Als team van Theunissen-fysiotherapeuten houden wij ons al meer dan 30 jaar bezig met problemen op het gebied van houding en beweging. Wij streven ernaar om de kwaliteit van uw leven te bevorderen door het bewegen weer optimaal en aangenaam te maken. Ook kunnen wij als fysiotherapeut een belangrijke rol spelen bij preventie van klachten en blessures.

Groenestraat 217y
6531 HH Nijmegen (naast de Groenestraatkerk)
tel. 024-3550386

Team
Placeholder

Will Theunissen

Fysiotherapeut
Praktijkmanagement
Praktijkhouder 1985

Placeholder

Paula Jansen

Algemeen fysiotherapeut 1983
Manueeltherapeut Mulligan, CMP

Manueeltherapie Mulligan
Bekkenklachten
Neurorevalidatie
Nek/schouder/rug/knieklachten
Sportgerelateerde klachten
TMD
Placeholder

Jan van Velzen

Algemeen fysiotherapeut

Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen
Behandeling bij motorisch en verstandelijke ontwikkelings-achterstand

Placeholder

Marianne Haarhuis

Algemeen fysiotherapeut 1986
Oedeemtherapeut

Longrevalidatie en COPD
Oedeemtherapie
Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen
Placeholder

Sebastiaan Wassing

Algemeen fysiotherapeut 2013

Medical taping
Claudicatio Intermittens
Placeholder

Samenwerking

Wij behandelen niet alleen in onze praktijk en aan huis maar hebben ook een samenwerkingsverband met:

Op 1 januari 2009 is het Medisch Centrum Sint Anna geopend. Wij hebben vanuit onze praktijk op de Groenestraat een directe mogelijkheid tot overleg met huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners van het MCSA.
Er zijn diverse gezamenlijke projecten waar wij in participeren.
Daarnaast nemen wij deel aan het samenwerkingsverband Fysiotherapie Sint Anna.

St. Annastraat 180
www.medischcentrumsintanna.nl

De fysiotherapiepraktijken De Goffert en onze praktijk zijn een samenwerkingsverband aangegaan om optimale Fysiotherapeutische zorg te leveren in het Medisch Centrum Sint Anna. Hier zijn wij op 5 dagdelen aanwezig met een open spreekuur. Patiënten kunnen zich hier melden zonder afspraak.

St. Annastraat 180
http://www.fysiotherapiesintanna.nl

Onze sportbegeleiding, revalidatietrainingen en groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden op Avalon Fitcentre Nijmegen.

Sint Hubertusstraat 2
http://www.avalonfitcentre.nl

Bij Stichting De Driestroom wonen mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1984 behandelen we volwassen cliënten van deze stichting. Dit doen we zowel op onze eigen praktijklocatie aan de Groenestraat als op diverse locaties van de organisatie.

www.driestroom.nl

OCE

De Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) is voortgekomen uit de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen en heeft als doel om de patiënt vanuit één aanspreekbare organisatie integrale zorg te bieden. Samen met huisartsen van Medisch Centrum Sint Anna zijn we betrokken bij projecten als het Multidisciplinair overleg rond kwetsbare ouderen en implementatie van Zelfmanagement voor de patiënt.
Vanuit onze praktijk wordt hieraan deelgenomen door Marianne Haarhuis en Will Theunissen


Tarieven

Fysiotherapie wordt uitsluitend vergoed door uw aanvullende verzekering. Als u dus alleen een basisverzekering hebt, komt het gehele bedrag van de behandelingen fysiotherapie voor uw eigen rekening.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en dienen de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. Zolang uw verzekeraar de behandelingen vergoedt, merkt u daar niets van. Wij streven ernaar dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Indien u de behandeling zelf moet betalen, gelden per 01-01-2018 onderstaande tarieven:

OmschrijvingTariefTijd
Zitting fysiotherapie33,2525-30 min
Zitting fysiotherapie aan huis49,90
Consult; eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief rapportage naar aanvrager
66,50
Consult; eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis inclusief rapportage naar aanvrager83,15
Zitting Oedeemtherapie49,90
Zitting Oedeemtherapie aan huis66,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 49,90
Lange zitting aan huis66,50
Screening15,75
Intake en onderzoek na screening, exclusief zitting fysiotherapie33,25
Screening, intake en onderzoek bij DTF, exclusief zitting fysiotherapie49,00
Intake en onderzoek na verwijzing, exclusief zitting fysiotherapie33,25
Eenvoudige, korte verslagen33,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende verslagen66,50
Zitting Haptotherapie 80,3560 min
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie33,25
Niet nagekomen afspraak haptotherapie80,35

Privacyverklaring

Theunissen Fysiotherapeuten, gevestigd aan Groenestraat 217 Y
6531 HH Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://theunissen-fysiotherapeuten.nl
Groenestraat 217 Y
6531 HH Nijmegen
024 – 355 03 86

Will Theunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Theunissen Fysiotherapeuten

Theunissen Fysiotherapeuten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Theunissen Fysiotherapeuten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Biometrische gegevens en gegevens betreffende uw gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Theunissen Fysiotherapeuten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de behandeling en begeleiding optimaal uit te voeren
 • Het afhandelen van de betaling – Theunissen Fysiotherapeuten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Theunissen Fysiotherapeuten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor gegevens betreffende uw gezondheid en de (para)medische behandelingen is 15 jaar:
Theunissen Fysiotherapeuten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theunissen Fysiotherapeuten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Theunissen Fysiotherapeuten uw persoonsgegevens aan andere derden voor overdrachten of medische verslagen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Theunissen Fysiotherapeuten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theunissen Fysiotherapeuten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen middels een schriftelijk verzoek. Hiervoor hebben we formulieren op de praktijk die u persoonlijk dient in te vullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een identificatie middels een rechtsgeldig identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar in ieder geval binnen vier weken. Theunissen Fysiotherapeuten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Theunissen Fysiotherapeuten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@theunissen-fysiotherapeuten.nl

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 18 mei 2018

Qualizorg

De praktijk doet mee aan een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van zorgverlening binnen de fysiotherapiepraktijken. Het onderzoekbureau Qualizorg meet onze kwaliteit aan de hand van vragenlijsten die worden ingevuld door patiënten die bij ons zijn behandeld. Dit gebeurt eenmalig na het afsluiten van de behandeling en is uiteraard vrijwillig en anoniem.


Klachtenregeling

Ons doel is om u goede zorg te bieden in een vertrouwde sfeer. Als u toch een klacht heeft, hopen wij dat u deze eerst met uw eigen therapeut bespreekt of met de praktijkhouder. Als u er samen niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van het KNGF

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op de site van deFysiotherapeut.com