Specialisaties


Fysiotherapie algemeen

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van houding en beweging. Hij behandelt niet alleen klachten maar werkt ook preventief. Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Alle fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, zijn afgestudeerd aan een HBO-opleiding voor fysiotherapie en zijn BIG-geregistreerd. Zij staan allemaal ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie waar alleen fysiotherapeuten zijn opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. (KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.)

Voor meer informatie: https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html


Manueeltherapie volgens Mulligan

Brian Mulligan heeft een manueeltechniek ontwikkeld die gebaseerd is op de hypothese dat veel klachten van het bewegingsapparaat veroorzaakt worden door een ‘positional fault’ ofwel een sporingsprobleem in het gewricht. Dit concept wordt wereldwijd gedoceerd.
De behandeling bestaat uit een combinatie van een passieve correctie (mobilisation) door de therapeut tijdens een actieve beweging (movement) van de patiënt.

Iedere behandeling moet voldoen aan de zgn. PILL-regel:

P    Painfree
I     Instant result
LL  Long Lasting

Door in een gewricht de gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen, wordt het normale patroon hersteld. Het resultaat moet meteen merkbaar zijn. Eventueel wordt het bereikte behandeleffect bestendigd door een corrigerende tape.


Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is een vorm van therapie die gericht is op optimaliseren van het functioneren bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) en andere neurologische aandoeningen.


Oedeemtherapie

Oedeemfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die gericht is op het verminderen van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.


Longrevalidatie en COPD

Longrevalidatie is een behandeling die gericht is op het reduceren van nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven. Door het gericht toepassen van verschillende therapeutische behandelingen of trainingsvormen kan een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven optreden.


Bekkentherapie

Bekkengerelateerde klachten komen veelvuldig voor tijdens en na een zwangerschap maar niet alleen dan! Ook mannen en vrouwen die nooit gebaard hebben, kunnen bekkenpijn hebben.


Medical Taping of elastisch tapen

Elastisch taping is een veel gebruikte methode om het natuurlijk herstel of de weefsel-condities die nodig zijn voor herstel te ondersteunen.


Kwetsbare ouderen

stukje moet nog komen


Therapie bij verstandelijk beperkten

Binnen onze praktijk bestaat een ruime ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1984 behandelen we volwassen cliënten van Stichting De Driestroom. Dit doen we zowel op onze eigen praktijklocatie als op diverse locaties van de organisatie. De behandeling wordt daarbij afgestemd met het begeleidingsteam, adviserend artsen, huisarts en betrokken verwanten. Binnen dit multidisciplinaire samenwerkingsverband streven we naar optimale zorg en begeleiding van de cliënten.

Mensen met een verstandelijke beperking vragen om specifieke kennis, inzicht, begrip en individueel afgestemde communicatie om optimaal aan te sluiten bij hun situatie, mogelijkheden en klachtenbeleving.
Met veel voldoening verlenen we de zorg in de vorm van revalidatie, consulten, preventieve behandeling en advies aan begeleiders/verzorgers. Daarbij staat het optimaal gebruik en stimuleren van de mogelijkheden van de cliënten centraal.
Voor informatie over onze aanpak voor deze mensen kunt u contact opnemen met ons.

Sebastiaan Wassing en Jan van Velzen