Specialisaties


Fysiotherapie algemeen

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van houding en beweging. Hij behandelt niet alleen klachten maar werkt ook preventief. Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Alle fysiotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, zijn afgestudeerd aan een HBO-opleiding voor fysiotherapie en zijn BIG-geregistreerd. Zij staan allemaal ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie waar alleen fysiotherapeuten zijn opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. (KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.)

Voor meer informatie: https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html


Manueeltherapie volgens Mulligan

Brian Mulligan heeft een manueeltechniek ontwikkeld die gebaseerd is op de hypothese dat veel klachten van het bewegingsapparaat veroorzaakt worden door een ‘positional fault’ ofwel een sporingsprobleem in het gewricht. Dit concept wordt wereldwijd gedoceerd.
De behandeling bestaat uit een combinatie van een passieve correctie (mobilisation) door de therapeut tijdens een actieve beweging (movement) van de patiënt.

Iedere behandeling moet voldoen aan de zgn. PILL-regel:

P    Painfree
I     Instant result
LL  Long Lasting

Door in een gewricht de gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen, wordt het normale patroon hersteld. Het resultaat moet meteen merkbaar zijn. Eventueel wordt het bereikte behandeleffect bestendigd door een corrigerende tape.

 1. In principe kan de techniek toegepast worden op het hele bewegingsapparaat. Pijn kan een indicatie zijn maar vooral bewegingsbeperkingen (ook lang bestaande!) reageren vaak erg goed.

Mogelijke indicaties.

 • hoofdpijn
 • nek- en rugklachten
 • tennis- en golfersarm
 • bekkenklachten
 • hielspoor
 • artrose van alle gewrichten
 • sportgerelateerde klachten
 • kaakproblemen (TMD)
 • alle bewegingsbeperkingen
De patiënt moet in staat zijn om goed te communiceren en beschikken over een redelijk lichaamsbesef.

http://www.mulliganconcept.nl/59/informatie-voor-patinten

Paula Jansen, CMP


Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is een vorm van therapie die gericht is op optimaliseren van het functioneren bij niet aangeboren hersenletsel (NAH) en andere neurologische aandoeningen.

CVA, beter bekend als beroerte
Parkinson
MS
ALS
dwarslaesie
 
Veel neurologische aandoeningen brengen zeer uiteenlopende en complexe beperkingen met zich mee wat vraagt om een specialistische benadering en behandeling. Hierbij wordt gestreefd naar behoud dan wel vergroten van de zelfredzaamheid en van de participatie van de patiënt in de eigen leefomgeving.
Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is.
Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties.
Het voorkomen van complicaties.
Adviseren en eventueel instrueren van mantelzorger(s).

De behandeling kan plaatsvinden in onze grote oefenzaal, bij de patiënt thuis, ‘op straat’ of bij sportschool Avalon.

Onze praktijk neemt sinds 2005 deel aan het CVA-netwerk Nijmegen. Dit is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de 3 Nijmeegse ziekenhuizen, verpleeghuizen en particuliere praktijken in Nijmegen en omgeving.

http://www.cvanetwerknijmegen.nl/index.php

U bent bij ons in vertrouwde, gespecialiseerde handen als het gaat om neurorevalidatie.

Paula Jansen en Ingrid Koenders


Oedeemtherapie

Oedeemfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die gericht is op het verminderen van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak:

 • primair lymfoedeem: de lymfevaten of lymfeknopen zijn niet goed aangelegd waardoor de
  afvoer van lymfevocht verminderd is.
 • secundair lymfoedeem: de lymfevaten of lymfeknopen zijn beschadigd en/ of verwijderd.
  Voorbeelden hiervan zijn arm-oedeem na een borstoperatie of het been-oedeem na een
  gynaecologische operatie. Ook na verschillende periodes van erysipelas (ook wel belroos
  of wondroos genoemd) kan oedeem optreden.

Lymfoedeem hoeft geen pijnklachten te veroorzaken.

 • veneus-oedeem.
 • lip-oedeem: een minder bekende vorm van oedeem. Dit wordt gekenmerkt door een
  chronische, onevenwichtige stapeling van abnormale vetcellen vooral gelokaliseerd rond
  de heupen en benen, soms echter ook aan de armen. Het komt vrijwel uitsluitend voor bij
  vrouwen. Het manifesteert zich vaak op de puberteitsleeftijd en kan leiden tot klachten,
  zoals pijn bij aanraking, snel optreden van blauwe plekken bij stoten, moeheid en
  afgenomen spierkracht.
  Oedeem kan ook optreden in het gelaat of de buik
 • Bij lymf-oedeem bestaat de behandeling uit manuele lymfedrainage. Hierbij wordt met lichte druk en in een constant tempo gemasseerd. Deze techniek heeft als doel de afvoer van het lymfvocht te bevorderen. Verder kunnen oefeningen, compressietherapie (speciale drukverbanden) en therapeutische elastische kousen deel uit maken van de therapie. In sommige gevallen vindt er ook behandeling plaats middels een lymfo-press. Hierbij wordt middels een apparaat de afvoer van het lymfevocht gestimuleerd. Voorlichting is tevens een belangrijk onderdeel van de behandeling.
  Soms kan er gebruik gemaakt worden van Lymftaping. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elastische tape die de huid iets optilt waardoor de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van lymfvocht beter verloopt.
 • Bij lipoedeem bestaat de behandeling uit verbetering van de spierkracht, de algehele belastbaarheid en conditie. Soms wordt compressietherapie toegepast.
 • vermindering van de omvang van het oedeem
 • spanningsafname van het oedeem: pijnvermindering
 •  functieverbetering van de spieren en gewrichten
 • afname van de infectiekans

Marianne Haarhuis


Longrevalidatie en COPD

Longrevalidatie is een behandeling die gericht is op het reduceren van nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven. Door het gericht toepassen van verschillende therapeutische behandelingen of trainingsvormen kan een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven optreden.

Longrevalidatie is vooral belangrijk bij:

 • Astma
 • Inspanningsastma
 • chronische bronchitis
 • emfyseem

Meestal wordt u door de longarts of huisarts verwezen voor fysiotherapie. Na een gesprek tussen de patiënt en de behandelend fysiotherapeut en een fysiotherapeutisch onderzoek wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald.
Het doel van deze revalidatie is het onderhouden en/of vergroten van het inspanningsvermogen waardoor men zo goed mogelijk in het dagelijks leven kan functioneren. Hiermee kan voorkomen worden dat men in een sociaal isolement komt.

Uw persoonlijke doelen van de revalidatie worden met u besproken. Deze kunnen zijn:

 • het optimaliseren van de ademhaling
 • het verbeteren van het ophoesten van sputum (slijm)
 • het verbeteren van het uithoudingsvermogen
 • het verbeteren van spierkracht van de ademhalingsspieren en van de grote
  lichaamsspieren
 • het leren omgaan met lichamelijke beperkingen
 • het overwinnen van angst voor inspanning

Deze training vindt plaats op fitnesscentrum Avalon en kan zowel individueel als binnen een groep gegeven worden. Er zal regelmatig controle zijn van de hartslag en zuurstofspanning, zowel in rust als tijdens inspanning.

Marianne Haarhuis


Bekkentherapie

Bekkengerelateerde klachten komen veelvuldig voor tijdens en na een zwangerschap maar niet alleen dan! Ook mannen en vrouwen die nooit gebaard hebben, kunnen bekkenpijn hebben.

 • pijn in het bekkengebied
 • bekkeninstabiliteit
 • buik- lies,- en/of rugpijn
 • pijn tijdens het lopen
 • incontinentie
De oorzaak van bekkenklachten wordt vaak gezocht in een dysbalans van de spierspanning in het bekkengebied. Maar deze dysbalans is meestal secundair. Er kan een sporingsprobleem zijn tussen de benige delen van het bekken, zowel aan de voorzijde (bekkenblad met schaambeen) als aan de achterzijde (bekkenblad met heiligbeen, het SI-gewricht). Het bekken kan asymmetrisch bewegen of er kan een bekkenverwringing ontstaan waardoor bovengenoemde symptomen kunnen ontstaan.
Bij het eerste onderzoek zal er uitvoerig gekeken worden waardoor de klachten veroorzaakt worden. De behandeling kan bestaan uit:

 • manueeltherapie volgens Mulligan
 • tapen om de nieuwe stand te ondersteunen
 • oefentherapie om spieren te versterken of juist te ontspannen
 • informatie en adviezen over tillen, zitten, opstaan, etc.

Paula Jansen


Medical Taping of elastisch tapen

Elastisch taping is een veel gebruikte methode om het natuurlijk herstel of de weefsel-condities die nodig zijn voor herstel te ondersteunen.

Elastische tape is een tape die flink rekbaar is. Dit in tegenstelling tot de witte (niet elastische) sporttape. De elastische tape is een katoenen tape met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de huid. De tape is onder vele namen bekend, o.a.:

 • cure tape
 • easy tape
 • kinesiotape

Het is er in huidskleur en vele bonte kleuren. Bij topsport, op de tv, zie je vaak sporters met gekleurde tape op het lichaam: een elastische tape.

De elasticiteit van de tape zorgt ervoor dat de huid iets wordt opgetild waardoor de ruimte in de onderhuid vergroot wordt. De liftende werking kan onmiddellijk een drukvermindering geven waardoor de bloedcirculatie en de lymfe-afvoer weer worden hersteld. Hierdoor kan de pijn ook direct verminderen. Verder zijn er verschillende technieken die gebruikt kunnen worden.
De tape is waterbestendig en kan meestal 5-7 dagen blijven zitten, ook tijdens het douchen. Bij zorgvuldig gebruik komen huidirritaties zelden voor.
 • spierblessures
 • (lage) rugklachten
 • bekkenklachten (SI)
 • tennisarm
 • (rib)kneuzing
 • slijmbeursontsteking
 • knie(schijf)problemen, bandletsel
 • bloeduitstorting
 • littekens, (borst)weefselverkleving
 • segmentaal tapen bijv.: menstruatieklachten

Al onze fysiotherapeuten hebben één of meerdere cursussen gevolgd op het gebied van elastisch tapen.


Kwetsbare ouderen

stukje moet nog komen


Therapie bij verstandelijk beperkten

Binnen onze praktijk bestaat een ruime ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1984 behandelen we volwassen cliënten van Stichting De Driestroom. Dit doen we zowel op onze eigen praktijklocatie als op diverse locaties van de organisatie. De behandeling wordt daarbij afgestemd met het begeleidingsteam, adviserend artsen, huisarts en betrokken verwanten. Binnen dit multidisciplinaire samenwerkingsverband streven we naar optimale zorg en begeleiding van de cliënten.

Mensen met een verstandelijke beperking vragen om specifieke kennis, inzicht, begrip en individueel afgestemde communicatie om optimaal aan te sluiten bij hun situatie, mogelijkheden en klachtenbeleving.
Met veel voldoening verlenen we de zorg in de vorm van revalidatie, consulten, preventieve behandeling en advies aan begeleiders/verzorgers. Daarbij staat het optimaal gebruik en stimuleren van de mogelijkheden van de cliënten centraal.
Voor informatie over onze aanpak voor deze mensen kunt u contact opnemen met ons.

Sebastiaan Wassing en Jan van Velzen